rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Usługi:

 • Roboty inżynieryjne tj. pale fundamentowe CFA oraz w rurze obsadowej
 • Budowle hydrotechniczne - zapory, oczepy, umocnienie linii brzegowej, wały przeciwpowodziowe i nasypy, zbiorniki retencyjne
 • Zabezpieczenia wykopów - grodzice, palisada, ścianka berlinska
 • Wyburzenia, rozbiórki obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Wysokość - 25m,
 • Recykling, Kruszenie gruzu wraz z sortowaniem na 3 frakcje,
 • Roboty ziemne - wykopy do głebokości 30m
 • Wymiana gruntów, rekultywacja oraz niwelacja terenu
 • Budowa dróg stałych i tymczasowych
 • Wykonywanie nasypów, stabilizacja gruntów cementem, wapnem i popiołami,
 • Unieszkodliwianie odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych,
 • Demontaż materiałów zawierających substancje niebezpieczne - azbest,
 • Transport ponadgabarytowy do 80 ton,
 • Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Handel
 • Kruszywa naturalne o różnej granulacji (piasek, pospółka, żwir)
 • Tłuczeń betonowy i kamień naturalny - kliniec

Trans-kop S.C.