rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


 Filarami naszej działalności są:

 •  realizacja dużych obiektów sieci gazowej,
 •  projekty infrastrukturalne i związane z ochroną środowiska,
 •  budownictwo ogólne.

Realizacja dużych obiektów sieci gazowej

Projekty infrastrukturalne

Budownictwo ekologiczne - ochrona środowiska

Z sukcesem realizujemy i możemy brać udział w budowie:

 •  oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych,
 •  systemów kanalizacji zbiorczej,
 •  oczyszczalni ścieków dla osiedli, gmin i indywidualnych użytkowników,
 •  stacji uzdatniania wody,
 •  składowisk odpadów, spalarni odpadów, instalacji oczyszczania powietrza itd.

Budownictwo ogólne

Zbudowaliśmy już jako generalny wykonawca i możemy brać udział w realizacji:

 •  obiektów przemysłowych,
 •  obiektów użyteczności publicznej,
 •  obiektów mieszkaniowych.

Bartimpex S.A.