rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


W obliczu rosnących cen paliw i źródeł energii, wszyscy rozważamy stosowanie w budownictwie technologii gwarantujących niskie poziomy zapotrzebowania na energię cieplną. W wielu ofertach sprzedaży budynków "zawrotną karierę" robiło i wciąż robi sformułowanie "budownictwo energooszczędne". Czy jednak zdajemy sobie sprawę, co tak naprawdę ukrywa się pod tym pojęciem? Z naszych doświadczeń wynika, iż w powszechnym przekonaniu, budownictwo energooszczędne kojarzy się przede wszystkim z grubą termoizolacją oraz z coraz wymyślniejszymi urządzeniami, takimi jak pompy ciepła, rekuperatory, czy kolektory słoneczne. Zasady działania tych - częstokroć drogich urządzeń, opierają się na wysoko wyspecjalizowanych technologiach i pozwalają na uzyskiwanie najwyższych korzyści tylko w ściśle sprecyzowanych warunkach ich pracy, oraz w precyzyjnie określonych zastosowaniach. Niewielu spośród inwestorów zdaje sobie sprawę, że, aby urządzenia te pracowały najbardziej wydajnie, należy je użytkować w budynkach pozbawionych wad w konstrukcji zewnętrznych przegród budowlanych. Istotne z tego punktu widzenia wady, to nie tylko mostki termiczne, ale również nieszczelności powietrzne, których poziom określa się współczynnikiem przepuszczalności powietrznej budynków n50.

Firma "LUFTHAUS energie" powstała właśnie po to, aby wskazywać inwestorom szczegółowe rozwiązania prowadzące do osiągnięcia korzystnego współczynnika przepuszczalności powietrznej i najkorzystniejszego efektu energetycznego.
 

LUFTHAUS ENERGIE