rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Pompy głębinowe

Opublikowano: 04.09.2019
image

Cena: 94,50

Autor: Strączyński, Urbański, SoleckiWzrost zapotrzebowania na wodę oraz konieczność odbudowy potencjału wydobywczego powoduje nieomal geometryczny przyrost ilości eksploatowanych studni i pomp głębinowych – maszyn umożliwiających zachowanie ciągłości dostaw kluczowego dla rozwoju społeczeństwa medium. Postępująca zmiana parametrów hydraulicznych wpływa na konieczność okresowego dostosowania sprzętu pompowego, jego wymiany lub przeprowadzenia odpowiedniej regulacji parametrów pracy, co w efekcie końcowym umożliwia racjonalne wykorzystanie zasobów energii.
Książka, jest nie tylko kolejnym osiągnięciem doświadczonego zespołu autorów, który zdecydował się podzielić z czytelnikami swoją wiedzą praktyczną dotyczącą zagadnień doboru, eksploatacji, nadzoru oraz przeglądów i remontów głębinowych agregatów pompowych. Jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku pomp, ale również rosnącego zapotrzebowania na wiedzę związaną z eksploatacją tych maszyn przepływowych.
 
:: SPIS TREŚCI ::
      Słowo wstępne                                                                                                                            
      O autorach                                                                                                                                  

  1. Wstęp 
  2. Pompy głębinowe 
2.1.Zastosowanie                                                                                                                       
2.2.Wybrane zagadnienia z teorii pomp wirowych głębinowych                                                      
2.2.1.Parametry pompy                                                                                                      
2.2.1.1. Wydajność                                                                                                     
2.2.1.2. Wysokość podnoszenia                                                                                 
2.2.1.3. Pobór mocy                                                                                                   
2.2.1.4. Sprawność                                                                                                     
2.2.1.5. Prędkość obrotowa                                                                                   
2.2.1.6. Parametry nominalne                                                                                      
2.2.2.Przepływ energii w pompie głębinowej                                                                        
2.2.3.Rodzaje strat w pompie                                                                                            
2.2.3.1. Straty mechaniczne                                                                                          
2.2.3.2. Straty objętościowe                                                                                          
2.2.3.3. Straty hydrauliczne                                                                                    
2.2.4.Podobieństwo przepływów. Wyróżnik szybkobieżności                                                
2.2.5.Charakterystyki pomp wirowych głębinowych                                                                
2.3.Budowa pomp głębinowych                                                                                                     
2.3.1.Typowe konstrukcje pomp głębinowych                                                                      
2.3.2.Inne specjalne konstrukcje pomp głębinowych, np. górniczych                                      
2.3.3.Wykonania materiałowe pomp głębinowych                                                                 
  1. Silniki głębinowe 
3.1.Silniki głębinowe ekranowe, olejowe i półsuche                                                                    
3.2.Silniki głębinowe mokre                                                                                                         
3.3.Silniki głębinowe specjalne                                                                                                    
  1. Układy pompowe pomp głębinowych 
4.1.Budowa standardowych układów pompowych pomp głębinowych                                            
4.2.Budowa specjalistycznych układów pompowych pomp głębinowych                                           
4.3.Charakterystyka układu pompowego pompy głębinowej                                                            
4.4.Współpraca charakterystyki pompy i charakterystyki układu                                                     
4.5.Dobór pompy głębinowej do wymaganych parametrów pracy układu pompowego                       
4.6.Sprawność energetyczna układu pompowego pompy głębinowej                                                
4.7.Montaż oraz demontaż układów pompowych pomp głębinowych                                      
4.8.Nietypowe budowy układów pompowych pomp głębinowych                                               
4.9.Analiza niezawodności w eksploatacji pomp i układów pompowych                                          
4.9.1.Miejsce i rola diagnostyki w systemach eksploatacji pomp głębinowych i ich otoczeniu    
4.9.2.Analiza niezawodności                                                                                               
4.10. Laboratorium symulacji pracy studni, pomp głębinowych i hydromechaniki                               
  1. Remonty pomp i silników głębinowych 
5.1.Proces remontowy głębinowych agregatów pompowych                                                           
5.1.1.Demontaż pomp i silników głębinowych                                                                  
5.1.2.Weryfikacja podzespołów i części                                                                               
5.1.3.Regeneracja podzespołów i części                                                                            
5.1.3.1. Regeneracja hydrauliki wirników i korpusów pomp                                        
5.1.3.2. Regeneracja korpusów i wirników pomp z wykorzystaniem materiałów kompozytowych                                                                            
5.1.3.3. Regeneracja uszczelnień wirników pomp                                                      
5.1.3.4. Regeneracja łożysk ślizgowych pomp                                                             
5.1.3.5. Unifikacja węzłów konstrukcyjnych pompy głębinowej                                     
5.1.3.6. Regeneracja wałków i wałów pomp                                                                
5.1.3.7. Regeneracja wałów z wykorzystaniem materiałów kompozytowych                     
5.1.3.8. Regeneracja uzwojenia wirnika i stojana                                                          
5.1.3.9. Uszczelnienia                                                                                          
5.1.3.10. Wirnik silnika                                                                                            
5.1.3.11. Promieniowe łożyska ślizgowe silnika                                                         
5.1.3.12. Regeneracja części łożysk wzdłużnych                                                           
5.2.Montaż głębinowych agregatów pompowych                                                                           
5.3.Stacje prób głębinowych agregatów pompowych                                                                    
  1. Wybrane zagadnienia z zasilania elektrycznego 
6.1.Silniki elektryczne                                                                                                            
6.1.1.Zasada działania silnika asynchronicznego i synchronicznego                                         
6.1.1.1. Zasada działania silnika asynchronicznego                                                        
6.1.1.2. Zasada działania silnika synchronicznego                                                         
6.1.1.3. Różnice konstrukcyjne i eksploatacyjne silników asynchronicznych i synchronicznych                                                                                          
6.1.2.Podstawowe parametry silnika elektrycznego                                                                
6.1.2.1. Napięcie i częstotliwość zasilania                                                               
6.1.2.2. Prędkość obrotowa                                                                                        
6.1.2.3. Moc znamionowa silnika                                                                                
6.1.2.4. Sprawność silnika                                                                                        
6.1.2.5. Prąd znamionowy i rozruchowy silnika                                                           
6.1.2.6. Współczynnik mocy                                                                                   
6.1.2.7. Moment obrotowy silnika                                                                               
6.2.Kable zasilające                                                                                                                  
6.2.1.Oznaczenia kabli                                                                                                       
6.2.2.Dobory kabli zasilających                                                                                      
6.2.2.1. Obliczanie spadku napięcia na kablu zasilającym                                              
6.2.2.2. Obliczanie przekroju przewodu dla danego spadku napięcia                             
6.3.Pomiary elektryczne silnika i urządzeń zabezpieczających                                                          
6.3.1.Pomiar pętli zwarcia obwodów silnika i szaf sterowniczych                                           
6.3.2.Pomiar wytrzymałości izolacji na przebicie                                                                  
6.3.3.Pomiar rezystancji izolacji silnika                                                                                
6.3.4.Pomiar rezystancji uzwojeń silnika                                                                            
6.3.5.Pomiar prędkości obrotowej silnika cewką indukcyjną                                                  
6.3.6.Pomiar temperatury wewnątrz silnika – Sensory PT100                                               
6.4.Rozruch silników elektrycznych                                                                                            
 6.4.1. Rozruch poprzez soft start                                                                                           
6.4.2.Przemienniki częstotliwości                                                                                      
6.4.2.1. Zasada działania przemiennika częstotliwości                                                   
6.4.2.2. Dobory przemienników częstotliwości do silników                                           
6.5.Zasilanie awaryjne i agregaty prądotwórcze                                                                             
6.6.Dobór mocy silników do warunków pracy                                                                               
6.7.Prąd i człowiek                                                                                                                    
  1. Systemowe zarządzanie, sterowanie i monitorowanie w eksploatacji pomp głębinowych 
7.1.Technika cyfrowa w systemach eksploatacji pomp                                                                   
7.2.Systemowe zarządzanie, monitoring i sterowanie pracą pomp głębinowych                                 
7.2.1.Technika informatyczna w zarządzaniu eksploatacją pomp głębinowych                         
7.2.2.Dedykowane wersje oprzyrządowania i opomiarowania układów pompowych                     
7.2.3.Funkcjonowanie systemu                                                                                           
7.2.4.Zdalny przekaz danych, sterowanie pracą pomp                                                           
7.2.5.Zakres przetwarzanych danych i informacji                                                                  
      Literatura     


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "Wydawnictwo Seidel-Przywecki" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Pompy głębinowe Podaj wynik działania: =KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

E-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl

WWW: www.seidel-przywecki.pl

Tel: +48 22 877 31 88
Fax: +48 22 873 80 52
Adres:
Olchowa 67B
05-509 Józefosław

Księgarnia
  
Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym.
VADEMECUM PROJEKTANTA Tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Poradnik stanowi encyklopedyczny obraz całości problematyki wodno-ściekowej
Problematyka zamieszczona w podręczniku obejmuje teoretyczne i praktyczne podstawy dezynfekcji ścieków.
W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych.
Na obszarach wiejskich, o zabudowie rozproszonej istnieje duży problem z oczyszczaniem ścieków.
Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów.
Luksusowy reprint publikacji, wydanej w 1914 roku przez Politechnikę Lwowską jest pierwszym polskim podręcznikiem z zakresu inżynierii sanitarnej.
Poradnik zawiera informacje dotyczące zasobów energii geotermalnej w Polsce i możliwości prawne, ekonomiczne i środowiskowe jej wykorzystania.
Zasadnicze i szczegółowe dane statystyczne w raporcie pochodzą z przeprowadzonego przez IEO badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce przy współpracy z czołowymi producentami urządzeń grzewczych
W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych.
Pierwszy na polskim rynku podręcznik - kompendium wiedzy - z technologii bezwykopowych stosowanych obecnie przy inwestycjach w dziedzinie inżynierii środowiska.

Wydawnictwa

Czasopisma
dodaj+ «»

Programy
dodaj+ «»