rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Zyski i straty w budynku pasywnym. Cz II

image

Sposób prowadzenia bilansu opisany jest m.innymi w normie PN 02025, w praktyce prowadzi się go w sposób tabelaryczny wpisując odpowiednie dane liczbowe do tabeli, lub przy pomocy odpowiednich programów komputerowych, przy czym należy wpisać podstawowe parametry i stosować zasady zaokrągleń [2].


 

Najważniejsze parametry charakteryzujące bilans energetyczny wg tej metody to:


 

 • pole powierzchni,
 • kubatura,
 • współczynniki przenikania ciepła,
 • inne składowe bilansu ciepła,
 • wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Natomiast samą wartość współczynnika przenikania ciepła należy obliczać wg normy PN – EN ISO 6946.

 

Jeśli warunek E ≤ Eo jest spełniony to znaczy że izolacyjność przegród jest zaprojektowana w sposób prawidłowy

W przeciwnym wypadku należy dobrać właściwy poziom izolacyjności. W przypadku budynków pasywnych należy zwracać szczególną uwagę w bilansie energetycznym na sumę zysków uzyskanych na skutek nasłonecznienia przegród przeźroczystych. Aby okna były zaprojektowane do budynku pasywnego w sposób prawidłowy nie powinny generować zbyt dużych strat energii. Najlepiej aby były dwukomorowe z zastowanymi warstwami niskoemisyjnymi oraz odpowiednio zaizolowanymi ramami ponadto powinny być zamontowane w sposób szczelny tak aby zapewnić ograniczenie strat ciepła do minimum, a jednocześnie dostarczyć odpowiednią ilość energii słonecznej niezbędnej do oświetlenia oraz zysków cieplnych. Współczynnik strat ciepła Uo dla okien w budynku pasywnym powinien być mniejszy od 0,8 [W/m2K] wg normy EN 10077 [1].

Fot.2. Zastosowanie okien ze specjalnych materiałów powoduje zwiększenie bilansu energii wewnątrz pomieszczenia względem jej strat.
 

 

Warunek utrzymania temperatury na poziomie 17oC na wewnętrznej stronie szyby to kryterium pasywności okna.Jest to warunek niezależny od strefy klimatycznej. W przypadku projektowania budynków pasywnych, ważnym elementem składowym zysków jest suma zysków ciepła od jego mieszkańców, rodzaj zastosowanych urządzeń AGD – najlepiej energooszczędnych, wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do zaspokojenia zapotrzebowania na energię do celów grzewczych, wykorzystanie kolektorów do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ewentualnie wykorzystanie energii pochodzącej z gruntowego wymiennika ciepła dla potrzeb wentylacji. Wraz z rozwojem budownictwa pasywnego rozwijają się systemy instalacyjne i magazynowania energii oparte na bazie odnawialnych źródeł energii, zatem ograniczenie zysków i strat nie ogranicza się jedynie do zastosowania materiałów izolacyjnych, czy też ograniczenie mostków cieplnych, ale jest to związane z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie systemów instalacyjnych, systemów automatyki. Można wysunąć wniosek iż w przyszłości jest jeszcze wiele pomysłów do wykorzystania i temat ograniczenia strat i maksymalizacja zysków nadal jest otwarty.Podstawowe wyliczenia i ogólnie o istocie energii w domu pasywnym w poprzedniej części artykułu.


Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

 

Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski A. O.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Na czym polega budownictwo pasywne?

Katalog Firm

 • Krop System

  Rozpoznawalna jakość i innowacyjność oferty Blachotrapez były punktem wyjścia…
  Krop System
 • Corab

  Corab S.A. to polska firma z 30-letnim doświadczeniem w elektronice i pr…
  Corab
 • Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

  Dorken Delta zajmuje się rozwiązaniami dla dachów skośnych i płaskich,…
  Dorken Delta Folie Sp. z o.o.