rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Wykorzystaj deszcz- używaj deszczówki

image

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich. W ostatnich latach koszty wody wodociągowej znacznie wzrosły, a w ciągu najbliższych lat będą jeszcze wyższe. Również cena za wydobycie i uzdatnianie wody oraz procesy oczyszczania ścieków, które zużywają masę energii stale rośnie.W związku tym, warto korzystać z darmowego źródła wody i jednocześnie wpływać pozytywnie na środowisko. Magazynowanie wody może się też opłacić z punktu widzenia podatku od deszczu, który muszą płacić właściciele gruntów. Jest to coroczna opłata za zmniejszenie retencji terenu poprzez jego zabudowę. Im więcej powierzchni czynnej (terenów zielonych na działce), tym podatek będzie niższy.
 

Co powinieneś wiedzieć o wodzie, z której możesz korzystać?


Wodę można pozyskać z dwóch źródeł:
  • woda wodociągowa – korzysta się z ujęć powierzchniowych lub podziemnych. Przechodzi ona proces uzdatniania (osiąga dopuszczalne właściwości fizyko – chemiczne i bakteriologiczne określone przepisami). Po oczyszczeniu nadaje się celów sanitarno– gospodarczych, jednak za zużytą wodę trzeba zapłacić.
  • woda deszczowa – woda o niskim pH (5,5 – 6,5), zawierająca stężenie słabych kwasów pochodzących z atmosfery, to woda miękka. Nie zawiera wapnia i magnezu wpływającego na osadzanie się kamienia. Ze względu na możliwą zawartość mikroorganizmów nie nadaje się do spożycia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami deszczówka jest ściekiem, który należy odprowadzić do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej.

 

Czy jednak można gdzieś wykorzystać wodę deszczową? Tak – można!


• W ogrodzie

Najprostszym i niewymagającym dużych nakładów finansowych sposobem zagospodarowaniem deszczówki jest użycie jej w ogrodzie. Deszczówka to woda, która nadaje się do podlewania ogrodu i podlewania zieleni. Woda deszczowa zawiera substancje odżywcze, nie zawiera magnezu i wapnia, a także chloru i fluoru dodawanych do wody wodociągowej w celu zabicia bakterii.

• W gospodarstwie domowym

Woda deszczowa świetnie nadaje się do prania i sprzątania. W miękkiej wodzie dobrze rozpuszczają się środki piorące. W związku z czym, oszczędzimy nie tylko wodę, ale środki piorące. Według przeprowadzonych badań nawet do 50%!

• W toalecie

Wyliczono, że średnio jedna osoba zużywa w toalecie 30 litrów wody dziennie. Przy 4 osobach w gospodarstwie domowym daje to 43 800 litrów rocznie. Spłukując toaletę wodą deszczową można zaoszczędzić w ciągu roku prawie 44 tysiące litrów. Jest to ogromna oszczędność wody wodociągowej.
 

Jak gromadzić wodę deszczową?


Zbiorniki naziemne na wodę są najłatwiejszym i nie wymagającym ogromnej inwestycji sposobem, aby robić zapasy wody. Wystarczy kupno jednego lub kilku zbiorników i postawienie ich pod rynnami. Zbiorniki napełniają się, spływającą z dachu wodą. Wygodnym rozwiązaniem jest kranik w dolnej części zbiornika, umożliwiający napełnianie konewki lub podłączenie węża ogrodowego, wykorzystywanego do podlewania. Są dostępne zbiorniki o różnej pojemności, mogące być ozdobą ogrodu – stylizowane na drewniane beczki, ceramiczne amfory lub w futurystycznych kształtach. Zbiorniki podziemne są większą inwestycją. Jednak pozwalają gromadzić deszczówkę w dużych ilościach. System sprawdzi się przy dużym ogrodzie. Dzięki zbiornikom podziemnym nadmiar wody deszczowej możesz wykorzystywać również w domu. Wielkość zbiornika ustala się na podstawie powierzchni dachu, kąta nachylenia oraz ilości opadów na danym terenie kraju. Typ zbiornika zależy od gruntów na działce i poziomu wody gruntowej. Przy dostosowanym do potrzeb systemie można zaoszczędzić nawet do 50% kosztów wody wodociągowej.


 

Wybrane ekoprogramy pod lupą


Programy związane z deszczówką to tylko jeden z przykładów ekologicznych rozwiązań promowanych przez różne gminy. Dofinansowania udzielane są również na wymianę kotłów, termomodernizacje budynków, montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii itp. Warto interesować się aktualnymi programami w okolicy. Można być bardziej eko, przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych.

Retencja na wsi, dotacje za prawie 50 mln zł*

Celem tego projektu jest przeciwdziałanie skutkom zmieniającego się klimatu, a przede wszystkim suszy. Program jest przeznaczony dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Wnioski na dotację można składać do końca grudnia 2021 roku. Dofinansowaniu podlega nawet 70% kosztów kwalifikowanych.

Program “Moja woda” – zdrowia doda!*

Dzięki temu programowi można uzyskać dofinansowanie na przydomowe instalacje retencji wody. Program zakłada dopłaty dla 20 tysięcy gospodarstw domowych oraz budżet w wysokości 100 mln zł! Można się ubiegać o zwrot części poniesionych kosztów na budowę instalacji zatrzymującej wody opadowe lub roztopowe. Dotacja może wynieść nawet do 5 tys. zł.

“Deszczówka – Gromadzenie wód opadowych” w łódzkiem*

W tym województwie promuje się powstawanie zbiorników retencyjnych oraz proponuje wsparcie finansowe na tworzenie małych zbiorników retencyjnych, ale także zasiew łąk kwietnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznacza 4 miliony złotych na dofinansowanie retencji, można uzyskać do 5 tys. zł dotacji.

* Dane dotyczą IV kwartału 2019 roku


Skorzystaj z dofinansowania na ekoprojekty


Obserwuje się wzrost świadomości ekologicznej w kraju. Nieustannie zachodzą zmiany w prawie dotyczące norm określających zapotrzebowania na energię w budownictwie. Gminy oferują wsparcie w dofinansowaniu proekologicznych rozwiązań wdrażanych w gospodarstwach domowych. Sprawia to, że ekologia staje coraz bardziej popularna. Choć często niezbędny jest wkład początkowy, nie powinno to zniechęcać do działania. Programy są różne. Można otrzymać zwrot kosztów na docieplenie budynku, korzystanie z energii odnawialnej czy omawiane w artykule wykorzystanie wody deszczowej.Szereg miast obecnie promuje akcje związane ze zbieraniem wody deszczowej. Oferta kierowana jest do osób prywatnych, jak i wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Programy w zależności od regionu mają różną nazwę. W Warszawie projekt nazywa się “Warszawa, chwyta wodę”, w Łodzi “Deszczówka – Gromadzenie wód opadowych”, we Wrocławiu “Złap deszcz”, a w Legnicy nadano przekorną nazwę “Miasto Gąbka”. Budżet oraz kwota dofinansowania różni się w zależności od programu i celów mu postawionych.


Jakie inwestycje wchodzą w skład programów dofinansowań w zakresie wody?

  • Powstanie przydomowych oczek wodnych i instalacji przechwytujących deszczówkę
  • Wykonanie urządzeń retencyjno – rozsączających
  • Urządzenia do łapania deszczówki np. beczki
  • Budowa studni chłonnych
  • Założenie ogrodów deszczowych
  • Powstanie kwietnych łąkPraktycznie przy zerowych nakładach finansowych musisz tylko zakupić pojemnik, możesz samodzielnie stworzyć system zbierania wody. Nie płacisz za wodę. Zasób wody deszczowej pozwala Ci na korzystanie z niej o każdej porze. Dzięki wodzie deszczowej oszczędzasz wodę w domu i spada pobór wody w twoim domu. Warto też szukać na co dzień rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych. Często te dwa słowa idą w parze. Odzyskiwanie i wykorzystywanie deszczówki to mniejsze rachunki za wodę i korzystanie z możliwości natury. Namawiamy do myślenia o rzeczach, które są łatwe do samodzielnego wdrożenia. Zmiany niektórych nawyków, mogą pozytywnie wpłynąć, zarówno na środowisko, jak i na nas samych.Opracowanie redakcja : (W.W)
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.pasywny-budynek.plKONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź