rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Wobet-Hydret: Co to i po co są pojemniki techniczne (skrzynki sterujące) w oczyszczalni biologicznej?

image

Dlaczego pojemniki techniczne są potrzebne w oczyszczalniach biologicznych? Rosnący poziom technologiczny oczyszczalni oraz stopień automatyzacji powoduje, że ilość miejsca zajmowanego, przez sterowanie wraz z wyposażeniem jest rosnąca.

Głównym i zarazem pierwszym zadaniem pojemnika technicznego jest zabezpieczenie zainstalowanego wewnątrz wyposażenia. Spełnia on jednak również drugie zadanie, nie mniej ważne od pierwszego, którym jest zapewnienie dobrego dostępu i serwisu do urządzeń wewnątrz.

Jakie wyposażenie znajduje się w typowym pojemniku technicznym?
Stosowane w typoszeregu oczyszczalni biologicznych ZBS i ZBB skrzynki sterujące, realizowane są w postaci osobnych pojemników wolnostojących, montowanych w pobliżu oczyszczalni. W każdym znajduje się: sterownik automatyczny, dmuchawa(y) i elektrozawory. Stopień rozbudowania sterownika zależny jest od typu i wielkości oczyszczalni. Niezależnie od typu sterownika, oferowana jest możliwość przełączania trybów działania w celu optymalizacji wydajności oczyszczalni względem faktycznej ilości użytkowników.

Czy jest możliwość instalacji wyposażenia oczyszczalni w budynku, zamiast pojemnika technicznego?
Nasza firma dopuszcza taką możliwość, ale należy wziąć pod uwagę, że wraz ze wzrostem odległości następuje spadek ilości dostarczanego oczyszczalni powietrza przez dmuchawę. W niektórych sytuacjach może zachodzić konieczność zastosowania węży technicznych napowietrzających lub rur o większej średnicy. Nie są to rozwiązania standardowe. Poza tym pojemnik techniczny, należy traktować jako narzędzie ułatwiające producentowi jak i użytkownikowi możliwość kontroli i dostępu do oczyszczalni. Jeśli serwis przyjeżdża do kontroli oczyszczalni to nie musi on wówczas wchodzić do budynku i może lepiej obserwować (zdiagnozować) działanie oczyszczalni mając jej kluczowe elementy w pobliżu siebie.

Jak zmieniają się pojemniki techniczne w zależności o stopnia zaawansowania (skomplikowania) oczyszczalni?
Ogólny zakres oferty naszej firmy w dziedzinie pojemników technicznych należy podzielić na następujące typy:
  • Standardowy (np. ZBS-4C, ZBS-6C),
  • O rozszerzonym sterowaniu PLC  (np. ZBS-8C, ZBS-6C/KP, ZBS-10C, ZBS-10C/KP),
  • Rozbudowany (stanowiący dalszą modyfikację, tj. zwiększenie zakresu kontroli sterownika PLC, obejmującą również dodatkowe czujniki),
  • Ze strącaniem chemicznym fosforu (wyposażenie obejmuje zarówno sterownik PLC jak pompę koagulantu oraz zbiornik na PIX – 25 litrów).
Czy większy stopień automatyzacji oczyszczalni poprawia działanie całości i efekt końcowy?
Przydomowe oczyszczalnie biologiczne i tak posiadają znacznie prostsze wyposażenie niż oczyszczalnie zbiorcze. Jednak automatyzacja procesu, w obu tak różniących się wielkością systemach ma za zadanie zmniejszyć stopień zaangażowania użytkownika / personelu w kontrolę jej pracy. Do prawidłowego działania oczyszczalni niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego sterownika, a tym samym wywołanie automatycznej pracy. Wersja rozbudowana jak i wersja ze strącaniem chemicznym fosforu, umożliwiają podniesienie standardowych rozwiązań na wyższy poziom, przy zachowaniu rozsądnej różnicy w cenie.

Co się dzieje w oczyszczalniach, gdy nie mają sterowania, lub jest ono nie pełne?
Nie wszystkie oczyszczalnie oferowane są z pełnym sterowaniem automatycznym lub jest ono ograniczone tylko do najprostszej formy i związane z samą dmuchawą. Każdy producent odpowiada za swoje urządzenia i jego konsekwencjami swoich decyzji, lecz po upływie gwarancji to klient będący docelowym użytkownikiem, pozostaje z urządzeniem, nad którym ma mniejszą kontrolę. Dodatkowo koszty ewentualnej modyfikacji, poprzez rozbudowę i automatyzację są niewspółmierne do tego co mógłby zainwestować klient, modernizując nasz standardowy pojemnik techniczny do wersji rozbudowanej.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Wobet-Hydret

E-mail: info@wobet-hydret.pl

WWW: www.wobet-hydret.pl

Tel: +48 42 712 20 60
Fax: +48 42 712 00 41
Adres:
Wola Grzymkowa 25a
95-070 Aleksandrów Łódzki