rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Jak prowadzić dziennik budowy?

image

Czym jest dziennik budowy, co zawiera, kto go wydaje, a kto ma prawo prowadzić? Nie bądź przerażony dużą liczbą pytań – zapoznaj się z kilkoma cennymi informacjami, a już niedługo wszystkie wątpliwości zostaną całkowicie rozwiane.

Dziennik budowy – jeżeli jesteś inwestorem i planujesz budowę domu, na pewno spotkałeś się z tym określeniem. Czym jest? Dokumentem urzędowym, który jest konieczny przy prawie  każdej budowie (nie wymagają go jedynie te obiekty, w przypadku których wydanie pozwolenia na budowę nie jest obligatoryjne). Zostaje w nim zarejestrowany dokładny przebieg robót budowlanych.

Skąd wziąć dziennik?

No dobrze, wiesz już, że dziennik jest Ci potrzebny. Ale skąd go wziąć? Za określoną opłatą (kilka lub kilkanaście złotych) odbierzesz go w starostwie powiatowym, czyli organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wcześniej wydał Ci pozwolenie na budowę. Wniosek o wydanie dziennika składa inwestor. Na wydanie dokumentu urząd ma trzy dni od daty wystawienia ostatecznego pozwolenia na budowę. Żeby dziennik budowy był zgodny z prawem budowlanym konieczne jest, aby został wydany przez właściwy organ (łącznie z rejestracją i opieczętowaniem).

Kto go prowadzi?

Nie każdy może dokonywać wpisów w dzienniku budowy. Osoby, które są do tego uprawnione to:

 • projektant;
 • inspektor nadzoru inwestorskiego;
 • kierownik robót budowlanych;
 • uprawniony geodeta;
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów posiadających uprawnienia do kontroli przestrzegania przepisów na budowie; w ten skład wchodzą: inspektor pracy, inspektor sanitarny, wojewódzki konserwator zabytków;
 • inwestor.

Ważne: poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy projektant ma prawo zażądać wstrzymania robót. Może to zrobić, jeżeli uzna, że przebiegają niezgodnie z projektem lub mogą być w jakiś sposób zagrażające.

Co zawiera?

Strona tytułowa dziennika zawiera numer, datę wydania, liczbę stron dokumentu, imię i nazwisko inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i datę wystawienia pozwolenia na budowę, a także pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika. Te dane wpisane zostają przez starostwo powiatowe. Inwestor dopisuje imię i nazwisko (lub nazwę firmy) wykonawcy oraz osób sprawujących kierownictwo nad budową. Podaje ich specjalności wraz z numerami uprawnień budowlanych. Osoby uwzględnione przez inwestora poświadczają dane podpisem, jak również datą przyjęcia powierzonych im obowiązków. Co na kolejnych stronach? Przede wszystkim przebieg robót budowlanych. Wszystkie wpisy powinny zawierać daty i podpisy osób, przez które zostały wykonane (imię, nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej, które reprezentują).

Warto wiedzieć, że w dzienniku budowy zapisywane są także wszelkie zmiany związane z osobami odpowiedzialnymi za przebieg prac. Chodzi o kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta, który sprawuje nadzór autorski. Wpisu wymaga wtedy również stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy. Standardowo zostaje on potwierdzony podpisami – osoby przekazującej oraz przejmującej obowiązki.

Dziennik zostaje zamknięty podpisem kierownika budowy. W ten sposób formalizuje się również jego kontynuację w kolejnym, numerowanym tomie.Źródło: http://www.dobredomy.pl/poradnik/budujemy-dom/jak-prowadzic-dziennik-budowy/
Autor: Tomasz Flak

 Powierzchnia zabudowy - jak ją wykorzystać?
Odpowiedzialne projektowanie. Jak tworzyć obiekty przyjazne użytkownikom na co dzień i w obliczu ekstremum? Eksperci odpowiadają

Katalog Firm

 • Krop System

  Rozpoznawalna jakość i innowacyjność oferty Blachotrapez były punktem wyjścia…
  Krop System
 • Corab

  Corab S.A. to polska firma z 30-letnim doświadczeniem w elektronice i pr…
  Corab
 • Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

  Dorken Delta zajmuje się rozwiązaniami dla dachów skośnych i płaskich,…
  Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

Produkty
dodaj+ «»