rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Pompy ciepła – tanie i ekologiczne ogrzewanie obiektów edukacyjnych

image

Nadszedł czas wakacji. W przypadku wielu szkół oznacza to okres remontu placówki. Modernizacja dotyczy czasem wymiany okien, parkietu czy odświeżenia ścian. Często jednak wiąże się z  poważnymi nakładami jak np. wymiana lub modernizacja systemu ogrzewania. Dokonując wyboru warto wziąć pod uwagę instalację z pompą ciepła jako rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne, trwale likwidujące tzw. „niską emisję” zanieczyszczeń powietrza. Poniżej kilka przykładów dobrych praktyk stosowania tej technologii w obiektach edukacyjnych.
 
Na pompę ciepła zdecydowano się m.in. w szkole podstawowej w Zalesiu Śląskim. Budynek został zmodernizowany w 2013r. Wybudowany w 1965 roku gmach szkoły ogrzewany był dotychczas za pomocą dwóch kotłów węglowych. Wymieniono je na dwie pompy ciepła, które pracują w kaskadzie osiągając moc grzewczą do 120kW. Źródłem ciepła jest kolektor gruntowy pionowy wykonany w postaci 28 odwiertów o długości 100mb każdy. Pompy ciepła zapewniają temperaturę wewnętrzną budynku na poziomie +210C. Należy dodać, że w tym przypadku wyeliminowano także źródło niskiej emisji szczególnie szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza jak pyły zawieszone i rakotwórcze (PM10 i  PM2,5) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren).


Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim
[Źródło: PORT PC/ NIBE-BIAWAR Sp.z o.o.]


Kolejnym przykładem zastosowania pompy ciepła w obiekcie edukacyjnym jest przedszkole integracyjne „Osinkowo” w Głownie. Inwestor,  ze względu na brak dostępu do gazu ziemnego, oprócz pomp ciepła brał pod uwagę system z gazem LPG lub olejem opałowym. Po analizie ekonomicznej wybrano instalację z pompami ciepła. W budynku po modernizacji zamontowano 2 pompy ciepła typu powietrze/woda, które są zainstalowane na zewnątrz i połączone w kaskadę. Ich łączna moc to 26 kW. Ze względu na przeznaczenie budynku dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia ciszy i komfortu. Na parterze budynku zastosowano ogrzewanie podłogowe, a na pierwszym piętrze zainstalowano grzejniki. Efekt ekonomiczny - rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę są znacznie niższe w porównaniu do alternatywnych źródeł ciepła. 


Przedszkole integracyjne „Osinkowo” w Głownie
[Źródło:  www.osinkowo.pl]


Podobne rozwiązania przyjęto również w 6 obiektach edukacyjnych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki: w dwóch przedszkolach i w czterech szkołach podstawowych. Środki na inwestycję pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu gminy.

W placówkach edukacyjnych stosowane są również gazowe absorpcyjne pompy ciepła. Zastosowano je między innymi w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie, Szkole Podstawowej w Lipnicy Wielkiej oraz Szkole Podstawowej w Trzycierzu. We wszystkich tych obiektach pompy ciepła zostały wybrane ze względu na chęć posiadania taniego w eksploatacji i bezobsługowego systemu grzewczego.


Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie
[Źródło: PORT PC/ Gazuno]


W czasach niżu demograficznego zasadnym wydaje się być obniżanie kosztów utrzymania placówek edukacyjnych. Nic więc dziwnego, że coraz więcej samorządów decyduje się na zastosowanie w szkołach pomp ciepła, często korzystając z możliwości pokrycia części kosztów inwestycyjnych z dofinansowań przeznaczonych na modernizację budynków administracji publicznej. Pompy ciepła to niezawodne urządzenia, które dodatkowo nie wymagają obsługi. Serwis i konserwacja urządzeń nie są kosztowne i nie leżą w gestii pracowników szkoły, a żywotność urządzeń to zwykle kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat - to również przekłada się na dodatkowe oszczędności. Jednocześnie zachowana jest  estetyka budynków, co zapewnia odpowiednie warunki do nauki dla podopiecznych placówek szkolnych i edukacyjnych. Instalacja z pompą ciepła może być jednocześnie obiektem dydaktycznym wykorzystywanym podczas pokazowych lekcji z ekologii. Systemy zawierające pompy ciepła są „czyste”, nie powodują zanieczyszczenia środowiska w zakresie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, oraz „ciche” z uwagi na niski poziom hałasu.
 
Warto pamiętać, że zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii pompą ciepła jest jednym z trwałych sposobów ograniczenia niskiej emisji. Ze względu na wagę tematu, właśnie niskiej emisji poświęcono V Jubileuszowy Kongres PORT PC. W celu sprostania oczekiwaniom różnych grup docelowych główną część spotkania podzielono na dwie równoległe sesje tematyczne. Specjalnie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przewidziano panel tematyczny, na którym zainteresowanym uczestnikom przedstawione i omówione zostaną założenia techniczne optymalnego programu dofinansowań pomp ciepła oraz najlepsze praktyki w tym zakresie. Tradycyjnie już Kongres odbędzie się podczas Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2016, tym razem 20 października (czwartek) 2016r. w Warszawie. Gorąco zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
 


Artykuł prasowy powstał w ramach kampanii informacyjnej „Pompy ciepła – oszczędność w praktyce” prowadzonej przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)