rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Dobre rozwiązanie -hybryda w oczyszczalni biologicznej to zawsze to samo, a może u każdego oznacza to co innego?

image

Hybryda to wszystko i nic? Pod pojęciem biologicznej hybrydy może kryć się kilka technologii, które wzajemnie się uzupełniając, ogólnie podnoszą efektywność oczyszczalni.

Zazwyczaj to osad czynny z dodatkowym złożem biologicznym. Jednak należy pamiętać, że to słowo nie musi oznaczać sprawnie działającego rozwiązania. Ważna jest również pojemność, ilość komór, wyposażenie oraz sterowanie. W związku z powyższym hybryda nie musi działać lepiej od oczyszczalni biologicznej pracującej w oparciu o jedną technologię, która jest dopracowana.

Jaka jest budowa i podobieństwa typowych oczyszczalni hybrydowych?
Zazwyczaj zbiornik podzielony jest na trzy sekcje:
 
  • osadnika wstępnego,
  • biologiczną (z systemem natleniania w postaci dyfuzorów drobnopęcherzykowych i złożem biologicznym),
  • osadnika wtórnego (z systemem recyrkulacji osadu),

Zaznaczyć należy, że w zależności od konstrukcji sekcja biologiczna może być 1-komorowa lub 2 komorowa. W takim przypadku każda z komór posiada osobny dyfuzor.

Jakie są różnice pomiędzy typowymi oczyszczalniami hybrydowymi?
Największa różnica jest w podejściu do serwisowania oczyszczalni, którą należy ocenić na podstawie możliwości dostępu do komór oraz wyposażenia. W zależności od producenta, włazy są dostępne w zakresie średnic od 0,2m do 0,6m. Faktycznie jednak rewizja o średnicy 0,2 m występować może tylko w komorze osadnika. Dostęp do pozostałych komór jest przez włazy o średnicy 0,4 m i 0,6 m.

Zasadniczy problem można ustalić dopiero po otwarciu włazu i ustaleniu, czy jest on na jedną komorą, czy też na dwie, a czasem na trzy komory. Największy dostęp oczywiście zapewnia właz o średnicy 0,6 m, gdy obejmuje jedną komorą. Realne jest stosowanie w takim przypadku dodatkowych nadbudów włazu, przy większej głębokości montażu. Dostęp maleje wraz ze wzrostem wysokości nadbudów, ale przy średnicy 0,6 m ma on najmniejszą wartość w tym przedziale.

Włazy o średnicy mniejszej niż 0,6 m, tj. 0,4 m nie są włazami zapewniającym możliwość wejścia do zbiornika. Dodatkowe nadbudowy, bardzo ograniczają w takim przypadku dostęp i czynności jakie może przeprowadzić serwis, zostają w dużej mierze ograniczone do wyposażenia, które można wyciągnąć na zewnątrz lub zdalnie opłukać.

Kolejne różnice dotyczą pojemności urządzeń i określenia maksymalnej ilości użytkowników. Wiąże się to z możliwością efektywnego oczyszczenia ścieków oraz częstotliwością wywozu osad taborem asenizacyjnym.

Ostatnią różnicą jest stopień automatyzacji pracy oczyszczalni oraz typ i wydajność stosowanej dmuchawy membranowej. Duża część rozwiązań posiada dmuchawę wraz ze sterowaniem, ukrytą pod jednym z włazów oczyszczalni. Dodatkowo zakres sterowania ograniczony jest do działania samej recyrkulacji osadu lub samej dmuchawy.

Jaki jest standard oczyszczalni hybrydowej jaki który definiuje oczyszczalnię ZBB-C?
Oczyszczalnia ZBB jest rozwiązaniem wywodzącym się z typoszeregu ZBF, który produkowany był na długo przed wdrożeniem przez nasz kraj norm europejskich i możliwością oznakowania produktu CE. Główną zaletą jest wytrzymały zbiornik, który korpus, dennice jak i przegrody ma dwupłaszczowe. Wracając jednak do wyżej opisanych kwestii, oczyszczalnia ZBB-7C, która jest najmniejszym modelem o konstrukcji poziomej, charakteryzuje się następującymi zaletami:
  • pojemność całkowita 4,5 m3 i podział na 3 komory (osadnika wstępnego, biologiczną, osadnika wtórnego)
  • 3 włazy rewizyjne o średnicy 0,6 m (do każdej komory osobno)
  • dwa dyfuzory drobnopęcherzykowe (rurowe) zasilane z dmuchawy SECOH JDK-S-80, która posiada wyłącznik automatyczny przebicia membran
  • złoże fluidalne o dużej powierzchni właściwej > 500 m2/m3
  • osobny pojemnik techniczny z łatwym dostępem i sterowaniem cyfrowym z przełączaniem trybów pracy,
  • recyrkulacja osadu automatyczna poprzez elektrozawór.

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Wobet-Hydret

E-mail: info@wobet-hydret.pl

WWW: www.wobet-hydret.pl

Tel: +48 42 712 20 60
Fax: +48 42 712 00 41
Adres:
Wola Grzymkowa 25a
95-070 Aleksandrów Łódzki