rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Czym jest hydroizolacja ?

image

Hydroizolacja to warstwa ochronna,  zabezpieczająca daną powierzchnię przed niekorzystnym działaniem wilgoci i wody. Stanowi podstawowy i najskuteczniejszy sposób na ochronę budynku przed działaniem wody i wilgoci.Większość materiałów stosowanych w budownictwie i mających w dłuższym okresie regularną styczność z wilgocią lub wodą, pod ich wpływem niszczeje. W wilgotnych miejscach pojawiają się dodatkowo grzyby oraz pleśń, a to ma niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi. W przypadku mieszkań i domów jednorodzinnych obszarami najbardziej narażonymi na niekorzystne działanie wody są balkony i tarasy, a  wewnątrz budynku łazienki i kuchnie. Hydroizolacja powinna być zatem stosowana w przypadku każdej nawierzchni mającej regularną styczność z wodą.


Ze względu na właściwości wyróżniamy:
  • hydroizolację lekką,  przeciw wilgociową, którą stosuje się, aby chronić podziemne części budynku znajdujące się powyżej poziomu wód gruntowych.  Warstwę ochronną stanowią wtedy zwykłe powłoki bitumiczne, tworzywa sztuczne lub masy uszczelniające.
  • hydroizolację średnią, przeciw wodną, którą stosuje się tam, gdzie powierzchnia narażona jest na bezpośredni, ale nie stały kontakt z wodą, np. z wodą opadową. W takich przypadkach wystarczy, aby warstwa ochronna umożliwiała swobodny spływ wody i zabezpieczała przed jej przesiąkaniem. Do takich celów w budownictwie zwykle używana jest papa.
  • hydroizolację ciężką, przeciw wodną, która musi chronić powierzchnię przed silnym wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Warstwę ochronną wykonuje się wtedy z wyjątkowo trwałych materiałów – np. izolacji bitumicznych z wkładkami z papy, laminatów z tworzyw sztucznych czy cienkich blach metalowych.  


Często do każdego rodzaju zabezpieczenia można użyć tego samego środka - wystarczy nałożyć odpowiednią ilość warstw masy na uprzednio zagruntowaną powierzchnię. Jednak dla uzyskania ściśle przylegającej  trwałej membrany izolacyjnej konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad podczas jej nakładania:
 
  • podłoże musi być dobrze oczyszczone: bez śladów starych powłok, farb czy innych materiałów budowlanych, których istnienie może osłabić przyczepność hydroizolacji;
  • na przed nałożeniem właściwej masy ochronnej niezbędne jest gruntowanie. Drobne cząsteczki gruntu wnikają w podłoże znacznie głębiej niż rozcieńczone masy powłokowe, dzięki czemu zmniejszona jest nasiąkliwość powierzchni, poprawia się jej spoistość oraz zwiększa przyczepność masy nakładanej na podłoże;
  • hydroizolacja powinna być położona starannie i równo, w co najmniej dwóch warstwach, przy czym druga warstwa może być położona dopiero po dokładnym wyschnięciu pierwszej. Orientacyjny czas schnięcia masy uszczelniającej wynosi około 12 godzin.
  • prace związane z nakładaniem hydroizolacji należy prowadzić w odpowiednich warunkach.  Położoną hydroizolację należy zabezpieczyć przed działaniem czynników zewnętrznych, przede wszystkim przed słońcem (promieniami UV), wodą lub deszczem,  a także skrajnie wysokimi lub ujemnymi temperaturami. Przed wykonaniem jakichkolwiek dalszych prac trzeba mieć pewność, że hydroizolacja związała się dobrze z podłożem.


Masa hydroizolacyjna powinna być odpowiednio dobrana do rodzaju podłoża, pełnionych przez niego funkcji, a także jego dostępności. W trudno dostępnych miejscach, jak naroża, powinno się stosować środki cechujące się wysoką elastycznością i penetracją podłoża (łatwo wnikające), dzięki którym możliwe będzie równomierne pokrycie całej izolowanej powierzchni. Warto się też upewnić czy wybrane zabezpieczenie zapewnia mrozoodporność, co jest istotne w przypadku izolacji balkonów czy tarasów. Na rynku dostępne są materiały hydroizolacyjne tworzące wyjątkowo szczelne powłoki nawet na elementach o skomplikowanych kształtach i dowolnych spadkach (powłoka nie spływa nawet z pionowych powierzchni), tak plastyczne, że niwelują pęknięcia podłoża nawet do 5 mm.
Poprawnie nałożona hydroizolacja zagwarantuje wysoką odporność na działanie wilgoci oraz wody, co przełoży się na lepszy stan techniczny danej nawierzchni oraz budynku.


Opracowanie, redakcja: A.K.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Promocja w firmie Hörmann- Drzwi, bramy, napędy na miarę potrzeb i upodobań