rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

image

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz technioczno-organizacyjnych.

 

 

Działalność ta obejmuje:

  • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

  • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;

  • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzanych elementów;

  • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

  • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Regulacje dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie znajdują się w ustawie prawo budowlane.
 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową.


Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy przejść postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez izbę samorządu zawodowego. Postępowanie składa się z dwóch etapów:

1. weryfikacja wykształcenia i praktyki zawodowej;

2. zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane przyznawane są w dwóch zakresach – ograniczonym i pełnym.

 

Poniższa tabela przedstawia wymogi dotyczące wykształcenia i praktyki zawodowej w odniesieniu do zakresu i rodzaju uprawnień:
 

rodzaj uprawnień

zakres

ukończenie studiów

praktyka na budowie

praktyka przy sporządzaniu projektów

do projektowania

bez ograniczeń

drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

1 rok

1 rok

w ograniczonym zakresie

pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności;

ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności

1 rok

1 rok

do kierowania robotami

bez ograniczeń

drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

1,5 roku

-

pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

3 lata

-

w ograniczonym zakresie

drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności

1,5 roku

-

pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

1,5 roku

-

pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności

3 lata

-

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń

drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

1,5 roku

1 rok

w ograniczonym zakresie

pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności;

ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności

1,5 roku

1 rok

Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy mistrza lub technika albo osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.


Opracowanie: inż. Łukasz Kochowski
Project-System
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.


 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Dofinansowanie z Urzędów Pracy
Czy warto jechać na Erasmusa?

Forum