rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Co należy zrobić, aby otrzymać uprawnienia budowlane?

image

Każdego, kto wiąże swoją przyszłość z branżą budowlaną czeka długa droga do sukcesów zawodowych. Zgodnie z prawem, aby sprawować samodzielne funkcje budowlane, należy posiadać obowiązkowe uprawnienia budowlane. Osoby studiujące kierunki, po których takie uprawnienia można zdobyć, muszą być świadomi tego, że posiadanie wykształcenia to tylko pierwszy krok do sukcesu. W artykule tym, chcielibyśmy przedstawić ogólny pogląd na to, co należy zrobić, aby osiągnąć ten sukces.Zdobycie odpowiedniego wykształcenia
W zależności od tego, jakiego rodzaju uprawnienia budowlane was interesują, należy ukończyć odpowiednie studia na uczelni wyższej. Decydują one też o tym, czy możemy się starać o nie w zakresie ograniczonym czy też nie. Wyróżniamy następujące rodzaje takich pełnomocnictw:

 • konstrukcyjno-budowlane,
 • mostowe,
 • drogowe,
 • architektoniczne,
 • telekomunikacyjne,
 • wyburzeniowe,
 • kolejowe,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie branży HVACR oraz wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i elektroenergetycznej.


Odbycie praktyki zawodowej
Praktyka zawodowa polega na bezpośredniej pracy technicznej na budowie lub przy czynnościach projektowych. Osobę uczącą się, musi nadzorować ktoś, kto posiada już takie uprawnienia. Podczas wykonywania takich czynności, osoba ubiegająca się u uprawnienia budowlane, musi prowadzić tak zwaną książkę praktyki zawodowej. Można ją otrzymać za niewielką opłatą w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa, do której należymy w zależności od miejsca zameldowania. Warunkami, jakie trzeba spełnić, aby ją otrzymać są:

 • ukończenie, co najmniej III roku studiów wyższych poparte odpowiednią dokumentacją,
 • wypełnienie wniosku o rejestracje i opieczętowanie książki praktyki zawodowej.


Podczas wykonywania praktyki zawodowej należy umieszczać w niej regularnie następujące informacje:

 • określenie obiektów budowlanych, przy których aktualnie się pracuje to znaczy: lokalizacja, rodzaj, przeznaczenie oraz parametry techniczne obiektu,
 • potwierdzenie uczestniczenia w czynnościach budowlanych, co najmniej raz w miesiącu przez przełożonego.


Złożenie wniosku o uprawnienia budowlane
Wnioski takie składa się do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, o których była mowa wcześniej. Do wniosku takiego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • książkę praktyki zawodowej,
 • dowód wpłaty pierwszej raty opłaconej za postępowanie kwalifikacyjne,
 • życiorys zawodowy,
 • kartę osobową.


Zdanie egzaminu ustnego i pisemnego
Końcowym etapem, który umożliwia otrzymanie uprawnień budowlanych, jest zdanie egzaminu ustnego i pisemnego w zależności od specjalności i zakresu uprawnień. Dotyczy on znajomości przepisów prawnych w procesach budowlanych, a także sprawdzenia umiejętności zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin taki przeprowadza odpowiedzialna za niego komisja egzaminacyjna, powołana przez Izbę Inżynierów Budownictwa.


Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki


Opracowanie redakcja www.pasywny-budynek.pl, www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl [RK]
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Dofinansowanie z Urzędów Pracy
Czy warto jechać na Erasmusa?

Forum