rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Jaką pomoc materialną możę otrzymać student?

image

Idąc na studia, potrzeby każdego młodego człowieka rosną. Rośnie więc również zapotrzebowanie na pieniądze. Często bywa tak, że ich brak, jest dla potencjalnych studentów ograniczeniem, które nie pozwala studiować w obcym mieście. Rozwiązaniem takich problemów są świadczenia udzielane z funduszu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poniżej znajduje się lista, w której zostały opisane poszczególne rodzaje wsparcia finansowego, a także warunki, jakie trzeba spełnić, aby o takie wsparcie się ubiegać.


Stypendia socjalne
Przysługują studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Przyznawane jest ono tym, których dochód netto przypadający miesięcznie na jedną osobę w rodzinie, nie przekracza progu dochodu ustalonego przez uczelnie. Wysokość takiego stypendium również zależy od uczelni i dochodu miesięcznego na jedną osobę oraz nie może ono przekraczać granicy 895,7 zł. Może ono ulec zwiększeniu w przypadku, gdy student studiów stacjonarnych mieszka w domu studenckim lub innym obiekcie mieszkalnym, jeżeli codzienny dojazd ze stałego miejsca zamieszkania uniemożliwia lub utrudnia studiowanie.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
Przysługują studentom posiadającym niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez uprawniony do tego organ. Wysokość takiego stypendium jest ustalana przez uczelnie oraz jest zależna od stopnia niepełnosprawności. Nie jest ono jednak zależne od dochodu studenta.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów
Przysługują studentom, po ukończeniu pierwszego roku studiów, którzy osiągnęli wystarczająco wysoką średnią ocen. Przyznawane jest ono również studentom osiągającym sukcesy naukowe, artystyczne albo sportowe na arenie krajowej lub międzynarodowej

Zapomogi
Przysługują studentom, którzy zaleźli się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych. Takim zdarzeniem losowym może być np. śmierć członka rodziny lub klęski żywiołowe. O taki rodzaj pomocy finansowej mogą ubiegać się wyłącznie studenci posiadający trudną sytuacje materialną wywołaną sytuacją losową. W sytuacji, gdy występuje trudna sytuacja materialna, niespowodowana przyczyną losową, należy ubiegać się o stypendium socjalne(patrz punkt 1).

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
Przysługują studentom, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie naukowej, sportowej lub artystycznej.


Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja www.pasywny-budynek.pl, www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl [RK]
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Czy warto jechać na Erasmusa?

Wywiady

 • Kobiety w branży budowlanej

  Kobiety w branży, która może być postrzegana jako zmaskulinizowana, doskonale się odnajdują i dają sobie radę.
 • Twarze branży HVACR w Polsce

  W ramach cyklicznych prezentacji chcemy przedstawiać najważniejsze osoby z tego sektora biznesu w naszym kraju .
 • Przegląd rynku

  Zobacz jak oceniają miniony rok Najwięksi Producenci i Dystrybutorzy.
 • Wywiady

  Rozmowy o trendach w branży na poziomie globalnym, jak i na krajowym.

Forum